Svetový deň osteoporózy

Publikované: 30.10.2019

Svetový deň osteoporózy Dňa 22. októbra 2019 pri príležitosti Svetového dňa osteoporózy pracovníčky z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante pripravili pre našich klientov prednášku o osteoporóze a jej prevencii. Obyvatelia si vypočuli dobré rady ako zlepšovať pohybový aparát, ako dodržiavať správnu životosprávu, ako predísť pádu a zabrániť vzniku úrazov. Po prezentácii nastala živá diskusia medzi odborníkmi a klientami Patrie nielen o osteoporóze, ale aj o rôznych zdravotných problémoch a ich prevencii a liečení. V rámci predchádzania pred rôznymi ochoreniami bola prednáška spestrená o ukážku správnej techniky umývania rúk. Seniori zariadenia boli spokojní a nadšení z užitočných informácií, ktoré sa dozvedeli. Na záver mali možnosť si ešte dať odmerať aj krvný tlak. Pracovníčkam úradu verejného zdravotníctva aj touto cestou veľmi pekne ďakujeme za užitočné odborné poradenstvo.