Hudobné soirée 2019

Publikované: 30.10.2019

Jesenné mesiace sú pravidelne časom vrcholenia aktivít v oblasti hudobnej kultúry. Aj do nášho zariadenia po roku opäť priniesli živú hudbu hostia zo Základnej umeleckej školy Josepha Haydna v Galante prostredníctvom „hudobného soirée“, ktorého témou bol život a dielo poľského hudobného skladateľa a klavírneho virtuóza obdobia romantizmu Fryderyka Chopina, ktorý je známy výlučne klavírnymi skladbami. Z prednášky Ladislava Maťašovského, riaditeľa umeleckej školy sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí o živote a tvorbe Fryderyka Chopina. Napríklad, že skladateľov otec bol francúzsky emigrant a matka pochádzala zo schudobneného šľachtického rodu z Poľska. Už v siedmych rokoch komponoval svoje prvé skladby. Vo veku ôsmych rokov predviedol svoj prvý klavírny koncert. Bol veľkým vlastencom. Ako 20-ročný musel opustiť Poľsko a usídlil sa v Paríži. Jeho umenie, šarm a prenikavá inteligencia pútali pozornosť spoločnosti. Posledných desať rokov v živote trpel pľúcnou chorobou. V roku 1849 ako 39-ročný v Paríži podľahol tuberkulóze. Je pochovaný v Paríži, ale jeho srdce v striebornej schránke je uložené do piliera Chrámu Svätého kríža na Krakovskom prednámestí dodnes. Počas tohto hudobného podujatia sme si vypočuli aj ukážky Chopinovej klavírnej tvorby v podaní klaviristky a pedagogičky Denisy Ternóczkej. Hudobné soirée sa uskutočnilo tretí krát v zariadení Patria – Domov dôchodcov a opäť malo príjemnú komornú atmosféru. Aj touto cestou ďakujeme našim hosťom za umelecké popoludnie a už teraz sa tešíme na najbližšie stretnutie podobného charakteru.