Galantské hudobné dni XXII. ročník

Publikované: 4.12.2019

V rámci XXII. ročníka festivalu klasickej hudby v Galante sme si s obyvateľmi Patria – DD v Galante vybrali dva koncerty, ktoré sme navštívili. Prvým bol klavírny recitál v Severnom krídle neogotického kaštieľa, kde sa predstavil Ladislav Patkoló. V podaní tohto mladého umelca odzneli skladby J. S. Bacha, F. Chopina, S. Rachmaninova a S. Prokofieva. Druhým podujatím bol organový koncert v Rímskokatolíckom kostole sv. Štefana kráľa, v rámci ktorého sa predstavil výrazný predstaviteľ organového interpretačného umenia v domácom i medzinárodnom kontexte Ján Vladimír Michalko. Na obidvoch koncertoch obyvatelia nášho zariadenia našli pohodu a potešenie z vážnej hudby.