Športový deň 2020

Publikované: 30.7.2020

Na deň 9. júna 2020 sme si pre našich klientov pripravili tradičné podujatie „Športový deň“. Po slávnostnom otvorení podujatia boli prihlásení súťažiaci informovaní o organizačnom zabezpečení súťaže. Súťažilo sa v štyroch disciplínach: kužele, strela na bránku, hod na cieľ a hod na kôš. Každý súťažiaci bol zaradený do jedného zo štyroch družstiev, ktoré mali svoju farbu: zelenú, žltú, červenú a bielu. Súťažiaci si losovali farbu družstva, do ktorého boli zaradení. Každé družstvo viedli dve zamestnankyne zariadenia a každý jednotlivec musel absolvovať všetky disciplíny. Medzi súťažiacimi panovala vynikajúca nálada a všetci sa dobre bavili. V popoludňajších hodinách boli vyhlásení víťazi a aj víťazné družstvo. Všetci zúčastnení boli odmenení sladkou odmenou. Na prvom mieste sa umiestnila pani Mária Germanová, druhé miesto si odniesla pani Katarína Pinkeová a tretie miesto patrilo pani Matilde Vinczeovej. Víťazky boli odmenené diplomom, medailou a darčekovým balíčkom. Víťazným družstvom sa stalo žlté družstvo. Všetci zúčastnení odchádzali s dobrým pocitom, že urobili niečo pre svoje zdravie a mohli spolu stráviť pekné predpoludnie.