Stiahnuť súbor:detail
Číslo oznamu: 10/2021
Zverejnené dňa: 24.08.2021
Predmet oznamu: Výberové konanie
Oznam: Výberové konanie na obsadenie miesta vedúci úseku prevádzky a verejného obstarávania