Stiahnuť súbor:detail
Číslo oznamu: 1/2021
Zverejnené dňa: 02.02.2021
Predmet oznamu: Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za r. 2020
Oznam: V zmysle § 72 ods.20 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách zverejňujeme priemerné ekonomicky oprávnené náklady za r. 2020