• Vianoce 2023

  Dňa: 21.12.2023

  "Vianoce sú jedným z najradostnejších sviatkov roka. Adventné a vianočné obdobie každým rokom prinesie svoje čaro aj do nášho zariadenia. V dňoch 22. a 23. novembra klienti nášho zariadenia piekli a zdobili medovníčky, ktorými bol..."

 • Mikuláš 2023

  Dňa: 2.12.2023

  "Dňa 02. 12. 2023 naše zariadenie Patria DD v Galante navštívil Mikuláš so svojimi pomocníkmi. V spolupráci s OZ Templars Slovakia boli klienti obdarovaní vianočnými oblátkami. Našich milých seniorov prišiel potešiť aj jeden..."

 • Prednáška na tému - Židia a ich povolania v Galante

  Dňa: 15.11.2023

  "V rámci spolupráce s Galantskou knižnicou dňa 15. novembra sa v našom zariadení uskutočnila historická prednáška Juraja Pekaroviča, ktorý je autorom viacerých publikácií z oblasti pamiatok a pamätihodností Galanty a nášho..."

 • Vystúpenie detí zo Základnej školy Janka Matúšku v Matúškove

  Dňa: 27.10.2023

  "Dňa 27. októbra 2023 sme privítali v našom zariadení v rámci Mesiaca úcty k starším deti zo Základnej školy Janka Matušku v Matúškove. Klubovňa bola plná našich klientov, ktorí netrpezlivo očakávali detičky. Žiaci si pre..."

 • Prednáška RÚVZ 2023

  Dňa: 25.10.2023

  "Dňa 25.10. naše zariadenie Patria - DD v Galante navštívili pracovníčky z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante. Pracovníčky si pre našich klientov pripravili prednášku ako predísť chrípke a ako sa chrániť ..."

 • Mesiac úcty k starším 2023

  Dňa: 20.10.2023

  "Október je mesiac úcty k starším. Je to mesiac, kedy nielen staršia generácia vníma vlastný vek a obhliada sa v spomienkach do zapísaných stránok knihy života, ale aj mladšia generácia si väčšmi uvedomuje pevné miesto, ktoré v..."

 • Jesenná brigáda 2023

  Dňa: 18.10.2023

  "Dňa 18.10.2023 sa v našom zariadení konala veľká brigáda našej záhradky. Nadácia KOOPERATIVA nášmu zariadeniu poskytla finančný grant v hodnote 400 €. Z finančného grantu boli zakúpené levandule, okrasné kríky a krásny javor...."

 • Tradičné kultúrno-spoločenské posedenie mesta Galanta v rámci Mesiaca úcty k starším

  Dňa: 18.10.2023

  "V mene klientov Patria domov dôchodcov v Galante ďakujeme za pozvanie. Pre našich klientov to bol krásny zážitok."

 • Úcta k tradíciám, úcta k starším 2023

  Dňa: 17.10.2023

  " Dňa 17. októbra 2023 sme sa vybrali do neďalekého zariadenia – Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej na ich tradičné podujatie, „Úcta k tradíciám, úcta k starším“. Podujatie sa aj tentokrát nieslo v..."