Podujatia

  • Hudobné soirée

    Publikované 25.10.2017

    "Jesenné mesiace sú pravidelne časom vrcholenia aktivít v oblasti hudobnej kultúry. Aj do nášho zariadenia priniesli živú hudbu hostia zo Základnej umeleckej školy Josepha Haydna v Galante vo forme podujatia „hudobné soirée“,..."

  • Košútsky hudobný festival 2017

    Publikované 25.10.2017

    "Dňa 25. októbra 2017 sme sa zúčastnili 10. jubilejného ročníka hudobného festivalu, ktorý sa konal pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja a podpory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Prítomných hostí privítala..."

Viac..