Číslo Zverejnené dňa Zmluvný partner Suma Predmet Prezrieť
22/2017 12.12.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta 0 Aplikácia zákona o pomoci v hmotnej núdzi do praxe detail
20/2017 05.12.2017 Galantaterm spol. s r.o. 0 Cenová dohoda na rok 2018 detail
21/2017 05.12.2017 AXA d.d.s., a.s. 0 Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve detail
17/2017 24.11.2017 AH MH s.r.o. 0 Dodávka hovädzieho a bravčového mäsa detail
18/2017 24.11.2017 AH MH s.r.o. 0 Dodávka mäsových výrobkov detail
19/2017 24.11.2017 Home Trade s.r.o. 0 Dodávka posteľnej, stolovej a hygienickej bielizne detail
16/2017 06.11.2017 Mesto Galanta, MsÚ 0 Zmluva o výpožičke motorového vozidla detail
15/2017 25.10.2017 VaV Akademy - NR, s.r.o. 0 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu detail
14/2017 24.10.2017 Slovak Telekom a.s. 0 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb detail
10/2017 03.10.2017 Slovak Telekom a.s. 0 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb detail
11/2017 03.10.2017 Slovak Telekom a.s. 0 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb detail
12/2017 03.10.2017 Slovak Telekom a.s. 0 Kúpna zmluva - Gigaset A220 detail
13/2017 03.10.2017 Slovak Telekom a.s. 0 Kúpna zmluva - Gigaset A220 detail
9/2017 31.08.2017 ALATERE, s.r.o. 0 Odber a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu detail
7/2017 31.07.2017 Trend Hygiena, s.r.o. 0 Čistiace prostriedky a potreby detail
8/2017 31.07.2017 Jetta CL s.r.o. 0 Pranie a chemické čistenie detail
6/2017 30.06.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 0 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe detail
5/2017 30.03.2017 Bohuš Šesták s.r.o. 0 Rôzne potravinové výrobky a spracované a konzervované ryby detail
4/2017 22.03.2017 Mgr. Veronika Reháková, PhD. 0 Zmluva o poskytovaní služieb supervízie detail
3/2017 17.03.2017 Implementačná agentúra MPSVaR SR 0 Zmluva o spolupráci - Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni detail
2/2017 21.02.2017 VELTRADE s.r.o. 0 Čerstvé ovocie a zelenina detail
Zmluva 1/2017 30.01.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0 Zmluva o združenej dodávke elektriny detail
Zmluva 23/2016 02.01.2017 AG FOODS SK s.r.o. 0 Rôzne potravinové výrobky, sušené potraviny, čaje, šťavy detail