Vianočné posedenie

Publikované: 15.1.2020

Vyvrcholením kultúrno – spoločenských podujatí v adventnom období v Patria – DD Galanta bolo tradičné vianočné posedenie obyvateľov zariadenia, ktoré sa uskutočnilo 17. decembra 2019. Aj keď nás ešte delil celý týždeň do Vianoc, bolo to popoludnie úprimných slov v duchu vianočných sviatkov. Po sviatočných príhovoroch nasledovali pedagógovia a žiaci ZUŠ J. Haydna v Galante, ktorí aj v tomto roku priniesli do nášho zariadenia prekrásny hudobný program. Na záver sme si spoločne zaželali krásne a láskyplné Vianoce. Na Štedrý večer sa v jedálni zariadenia spolu s našimi obyvateľmi pomodlil don Jozef Žembera, SDB. Modlitby zneli ako poďakovanie za míňajúci sa rok a zároveň ako prosba o zdravie a spokojnosť do budúcnosti. Vianoce v Patria - DD v Galante boli opäť tými najkrajšími sviatkami roka.