Veľká noc 2019 v Patria - DD v Galante

Publikované: 17.4.2019

Príchod jari, zobúdzanie prírody a návrat vytúžených slnečných lúčov sa spájajú s oslavou Veľkej noci. Obdobie Veľkej noci je pre kresťanov najvýznamnejším a najdôležitejším sviatkom cirkevného roku. Podobne ako mnoho iných kresťanských sviatkov, aj Veľká noc sa preniesla aj mimo cirkvi. Už od jej vzniku je to čas osláv, rôznych podujatí a viaže sa na ňu veľa zvykov. Je pohyblivým sviatkom a môže pripadnúť na čas od druhej polovice marca do konca apríla. V tomto roku pripadli veľkonočné sviatky na obdobie od 19. apríla do 22. apríla. Pri príležitosti týchto sviatkov sa v kaplnke nášho zariadenia konala sviatočná sv. omša za prítomnosti dekanov Rímskokatolického farského úradu v Galante. Dňa 4. apríla v popoludňajších hodinách zavítali do nášho zariadenia členovia Detského folklórneho súboru Važinka zo Šoporne. Našim obyvateľom pripravili pekné sviatočné folklórne pásmo. Súčasťou tohto popoludnia boli okrem kultúrneho programu aj tvorivé dielne, kde si naši klienti a účinkujúci pod vedením sociálnych pracovníkov zariadenia použitím jednoduchých techník mohli vyrobiť rôzne jarné a veľkonočné dekorácie. Toto podujatie, ktoré sa uskutočnilo pod názvom „Jar prichádza“ sme organizovali a realizovali v spolupráci s Galantským osvetovým strediskom už druhý krát v priestoroch Patria - DD. Aj touto cestou ďakujeme v mene všetkých obyvateľov Patria – DD v Galante riaditeľke a pracovníkom Galantského osvetového strediska za spolurealizáciu veľkonočného popoludnia. Už teraz sa tešíme na podujatie podobného charakteru na budúci rok.