Svetový deň mozgu

Publikované: 12.3.2019

„Týždeň mozgu“ sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov. Slovensko sa tento rok zapojilo do kampane už dvanástykrát. Aj v tomto roku mali občania možnosť vypočuť si prednášky o mozgu, zapojiť sa do zaujímavých diskusií a workshopov alebo rôznym spôsobom potrápiť svoje mozgové závity. Aj naše zariadenie zorganizovalo dňa 7. marca 2019 v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Galante prednášku na spomínanú tému. Pracovníčky úradu pani Killianyová a pani Kollárová sa zamerali na tréning pamäti, precvičovanie krátkodobej a dlhodobej pamäti, koncentráciu a slovnú zásobu. Našim seniorom chceli upriamiť pozornosť na to, aké je potrebné v každej etape ľudského života a najmä s pribúdajúcim vekom mozog precvičovať. Prednáška mala u našich seniorov veľký úspech. Po nej nasledovala diskusia a následne im bol zmeraný krvný tlak.