Svetový deň hudby

Publikované: 10.10.2018

Hudba patrí odjakživa k podstate života, patrí k tomu, čo robí človeka ľudským. Bola a je spoločníčkou ľudí. Najprv išlo o hudbu prírodného rozmeru, ale neskôr sa zmenila na kultúru. Čaro hudby nepozná hranice. Napĺňa nás tým, čo potrebujeme. Aj v našom zariadení pre seniorov nás hudba sprevádza takmer stále – počas celého dňa, týždňa... Aj z tohto dôvodu sme s radosťou prijali pozvanie na „Pestrý koncert“, ktorého organizátorom bola Základná umelecká škola J. Haydna Galanta pri príležitosti Svetového dňa hudby. Miestom koncertu, ktorý bol žánrovo skutočne pestrý, bolo Mestské kultúrne stredisko v Galante. V podaní pedagógov, absolventov a žiakov základnej umeleckej školy sme si vypočuli nádherné melódie od hudobných velikánov klasicizmu a po súčasných skladateľov. Koncert mal vynikajúcu atmosféru a našim seniorom dodal energiu a „pohladil srdiečka“. Milovníci hudby sa počas podujatia opäť mohli presvedčiť o jej dokonalosti a o skutočnosti, že hudba je umením a že je krásna.