Hudobné popoludnie so súborom Švermovanka

Publikované: 19.11.2018

Ako každá streda na jeseň, aj 14. november 2018 patril kultúrno - spoločenskému podujatiu. Do nášho zariadenia zavítali členovia Denného centra na ul. Švermova v Galante. Pod vedením predsedníčky p. Terézie Felsöovej sa našim seniorom predstavil spevácky súbor Švermovanka, ktorý doprevádzal harmonikár Juraj Mészáros. V úvode našich seniorov privítali hovoreným slovom a popriali im pevné zdravie. Nasledoval kultúrny program, ktorý našim klientom vyčaril úsmev na tvári. Známe ľudové piesne ako Slovenské mamičky, Horenka horenka, Az a szép... odspievali aj naši seniori. Po ukončení programu, spevácky súbor spieval piesne na želanie a tu už spievali všetci obyvatelia. Milé vystúpenie súboru Švermovanka potešilo dušu všetkých prítomných a v našich obyvateľoch zanechalo pekné pocity a dobrú náladu.