Športový deň 2019

Publikované: 24.5.2019

Naši seniori sa riadia heslom „Športu zdar“ a uvedomujú si, že aj vo vyššom veku je pohyb veľmi dôležitý a zdraviu prospešný. Športový deň sa v našom zariadení uskutočnil 21. mája 2019. Vedúca sociálneho úseku a riaditeľka zariadenia o 9:00 hodine privítali všetkých súťažiacich v jedálni zariadenia. Oboznámili seniorov s programom športového dňa a v akých 5 disciplínach sa bude súťažiť: kužele, slalom, hod na cieľ, hod do koša a strela na bránku. Súťažných disciplín sa zúčastnilo 35 klientov, ktorí s úsmevom a dobrou náladou zvládli všetky disciplíny. Tento rok na plnej čiare zvíťazili ženy a odniesli si prvé 3 miesta. Na prvom mieste sa umiestnila pani Irena Lelkešová, na druhom mieste pani Mária Bencúrová a na treťom mieste pani Aurélia Vargová. Prvé tri miesta boli odmenené diplomom a hodnotnými vecnými cenami. Nikto však nezostal bez odmeny. Každý účastník súťaže bol odmenený čokoládou a diplomom za účasť. Celý čas vyhrávala hudba, ktorá dotvorila celkovú dobrú atmosféru podujatia. Unavení, ale usmiati klienti sa po dni plnom športu, smiechu, zábavy a veselosti odobrali na svoje obytné jednotky, kde si užili zaslúžený odpočinok.