Stiahnuť súbor:detail
Číslo oznamu: 12/2020
Zverejnené dňa: 12.10.2020
Predmet oznamu: Oznam o zrušení návštev
Oznam: Oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 12.10.2020 v zmysle opatrenia RUVZ so sídlom v Galante č .AA/2020/01616/006973Hl sú zakázané návštevy vo všetkých priestoroch Patria - DD v Galante.