Stiahnuť súbor:detail
Číslo oznamu: 5/2020
Zverejnené dňa: 24.03.2020
Predmet oznamu: Zostatky starobných dôchodkov
Oznam: Oznamujeme príbuzným klientov, že v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu nebudeme zostatky starobných dôchodkov vyplácať v hotovosti, ale sa pripíšu na depozitný účet klienta. V prípade Vašej požiadavky o ich vyplatenie prosíme zaslať žiadosť s uvedením čísla účtu v tvare IBAN na e mail : oriskova@patriaddgalanta.sk.