Stiahnuť súbor:detail
Číslo oznamu: 3/2020
Zverejnené dňa: 13.03.2020
Predmet oznamu: Informácie, platby
Oznam: V zmysle prijatých opatrení Vás žiadame, aby ste svoje záležitosti so zariadením riešili elektronicky - info@patriaddgalanta.sk, príp. telefonicky - 031/7822117 a pri platbách za klientov uprednostnili bezhotovostnú formu - IBAN: SK64 0200 0000 0016 3520 6656 - do poznámky uviesť meno klienta.