Stiahnuť súbor:detail
Číslo oznamu: 8/2018
Zverejnené dňa: 05.03.2018
Predmet oznamu: Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za r. 2017 štrukturovane
Oznam: Zverejnenie priemerných ekonomicky oprávnených nákladov za r. 2017 v štruktúre podľa ods. 5