• Vystúpenie detí zo ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača

    Dňa: 6.2.2019

    "Po tichom januári patrila prvá februárová streda v Patria – DD v Galante žiakom ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača. Na podnet Galantskej knižnice prišli do nášho zariadenia s veselým hudobno-literárnym programom. Pod vedením..."