• Úcta k tradíciám, úcta k starším 2019

  Dňa: 18.10.2019

  "Dňa 18. októbra 2019 sme sa vybrali do neďalekého zariadenia – Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej na ich tradičné podujatie, ktoré sa každým rokom koná pod názvom „Úcta k tradíciám, úcta k starším“...."

 • Október mesiac úcty k starším 2019

  Dňa: 16.10.2019

  "Tak ako sa v prírode menia ročné obdobia, aj ľuďom sa míňajú roky a pomaly nastáva jeseň života. Vek pribúda nenápadne, človek si ho pri každodenných povinnostiach nestačí uvedomovať. Jeseň je naozaj krásne ročné obdobie a..."

 • Čajové posedenie vo Vlastivednom múzeu v Galante

  Dňa: 9.10.2019

  "Dňa 9. októbra 2019 sme s našimi obyvateľmi prijali pozvanie na čajové posedenie do Vlastivedného múzea v Galante. Okrem stálych expozícií naši klienti navštívili aj dočasnú výstavu pod názvom - Hrady kráľa Mateja. Lektorka..."

 • Jesenná vychádzka 2019

  Dňa: 26.9.2019

  "Jeseň je čarovné obdobie plné farieb, dozrievajúcich plodov, ale aj zmien počasia. Je aj predzvesťou zimy, ktorá prináša do našich príbytkov pokoj a dni oddychu. Jeseň prichádza pomaly, po horúcich letných dňoch sa k nám vkráda..."

 • Deň otvorených dverí 2019 v DSS pre deti a dospelých v Jahodnej

  Dňa: 27.8.2019

  "Aj v tomto roku sme prijali pozvanie do Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej na tradičné podujatie pod názvom „Deň otvorených dverí“. Program bol pestrý a bohatý. Naši klienti mali možnosť pozrieť si..."

 • Galantské trhy 2019

  Dňa: 9.8.2019

  "Dni od 8. do 10. augusta 2019 patrili tradičným Galantským trhom. Tento rok sa uskutočnil XXXV. ročník s množstvom predajných stánkov po oboch stranách hlavnej ulice. V mestskom parku boli stánky reprezentujúce tradičné ľudové..."

 • Vychádzka do mesta s dobrovoľníkmi zo spoločnosti Samsung

  Dňa: 31.7.2019

  "Začiatkom leta nás oslovili zástupcovia zo spoločnosti Samsung Electronics Slovakia s. r. o. s ponukou spolupráce vo forme dobrovoľníctva za účelom spestrenia každodenného života našich klientov zariadenia pre seniorov Patria – DD..."

 • Na vychádzke...

  Dňa: 25.6.2019

  "Druhú vychádzku v roku 2019 sme naplánovali na koniec júna. Zorganizovali sme ju so študentmi Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Galante. Dňa 25. júna 2019 okolo 8.30 hod. k nám zavítalo 14 študentov – dobrovoľníkov s..."

 • VIII. ročník súťaže vo varení gulášu

  Dňa: 13.6.2019

  "V júni sme opäť organizovali tradičnú súťaž vo varení gulášu. V rámci VIII. ročníka tejto súťaže gastronomického umenia vo varení sa predviedli päťčlenné družstvá z Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta..."