Spoločné vychádzky

Publikované: 30.7.2021

Na jeseň na nás i celú krajinu znova doľahol tieň koronavírusu, čo malo za následok mnohé obmedzenia pri organizovaní podujatí a voľno časových aktivít aj v našom zariadení. Po dlhých týždňoch prísnej izolácie, v rámci postupného uvoľňovania opatrení, patrili medzi naše prvé podujatia organizované vychádzky do blízkeho okolia. Pri dodržiavaní hygienických opatrení sme začali realizovať pravidelné krátke vychádzky po sídlisku Sever a v priľahlom okolí s mobilnými, ale i imobilnými klientmi na invalidných vozíkoch. Pravidelne sa schádzame vo vestibule zariadenia a vydávame sa na náš malý okruh. Cesta vedie popri záhradkách, prechádzame okolo obytných domov, pri blízkom obchode si robíme malú prestávku na osvieženie nanukmi a do hodinky sa vrátime do našej Patrie. Po dlhých týždňoch núteného odpočinku nás aj táto krátka vychádzka vždy poteší a pozitívne naladí.