Vychádzky

Publikované: 30.7.2020

V roku 2020 na svet doľahol tieň nového koronavírusu, čo malo za následok mnohé obmedzenia pri organizovaní podujatí aj v našom zariadení. Po niekoľkých týždňoch prísnej izolácie, v rámci postupného uvoľňovania opatrení, patrili medzi naše prvé podujatia organizované vychádzky do blízkeho okolia. Pri dodržiavaní hygienických opatrení sme sa vybrali prvý krát 4.6.2020 na krátku vychádzku po sídlisku Sever s mobilnými ale aj ťažšie mobilnými klientmi na invalidných vozíkoch. Akoby aj počasie vnímalo našu potrebu kontaktu s vonkajším svetom, prialo nám a až do 2.7.2020 sme sa pravidelne, každý štvrtok stretli vo vestibule zariadenia a vybrali sme sa na náš malý okruh. Cesta viedla popri záhradkách, prešli sme okolo bytoviek, obchodu a pošty. Našim cieľom bola cukráreň, kde sme sa osviežili zmrzlinou a vrátili sme sa do Patrie. Po dlhých týždňoch „odpočinku“ nás aj táto krátka vychádzka potešila. Unavení, ale spokojní sme sa s chuťou pustili do pripraveného chutného obeda.