Október mesiac úcty k starším 2019

Publikované: 30.10.2019

Tak ako sa v prírode menia ročné obdobia, aj ľuďom sa míňajú roky a pomaly nastáva jeseň života. Vek pribúda nenápadne, človek si ho pri každodenných povinnostiach nestačí uvedomovať. Jeseň je naozaj krásne ročné obdobie a mesiac október nám pripomína jednu z najvzácnejších cností. Je ňou úcta k starším. V našom zariadení dňa 16. októbra sa uskutočnilo tradičné kultúrno – spoločenské podujatie, aby sme vyslovili poďakovanie a vyjadrili vďačnosť, uznanie a lásku skôr narodeným. Prejavujeme im úctu za ich celoživotné dielo. Pri tejto príležitosti študenti Gymnázia Z. Kodálya s VJM obdarovali našich klientov dôstojným kultúrnym programom. Po príhovoroch vo sviatočnom duchu nasledovalo udeľovanie Ceny vďaky Patria – DD v Galante našim ôsmim najaktívnejším obyvateľom. Po odovzdaní cien a kultúrnom programe sa začala zábava s tanečnou hudbou v podaní Lajosa Marona, ku ktorej sa samozrejme s nadšením pridali naši obyvatelia a naši pozvaní hostia z domovov sociálnych služieb z Jahodnej a Košút.