Mikuláš 2019

Publikované: 11.12.2019

Počas Adventu je veľmi obľúbenou udalosťou príchod Mikuláša. Dňa 6. decembra sme si pripomenuli sviatok sv. Mikuláša mýrskeho biskupa, ktorý láskou pomáhal ľuďom v núdzi. Pred rozdávaním darčekov žiaci Základnej školy Z. Kodálya s VJM v Galante sa predstavili milým kultúrnym programom. K našim klientom bol Mikuláš aj v tomto roku veľmi štedrý. Okrem „domácich“ darčekov si naši obyvatelia vďaka sponzorovi odniesli bohaté balíčky plné kozmetiky. Dm drogerie markt už tretí rok obohatil sviatky v Patria - DD vo forme darčekových balíčkov. Aj touto cestou im chceme vysloviť veľké ďakujem za tento sviatočný čin. Na druhý deň, v sobotu popoludní do nášho zariadenia zavítal „pravý“ Mikuláš so svojimi pomocníkmi vďaka dlhoročnej spolupráci s OZ Templars Slovakia. Prišli potešiť našich klientov dobrou náladou a oplátkami. Sprievod Mikuláša v tomto roku bol netradične posilnený o speváčku Zuzanu Spevár, ktorá v následnom programe interpretovala známe vianočné pesničky. Ďakujeme občianskemu združeniu, že ani v tomto roku nezabudli na nás, veď aký by bol mikulášsky sviatok bez Mikuláša.