Mesiac úcty k starším 2021

Publikované: 2.11.2021

Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá je ako krásna paleta. Stromy ohromujú pestrými farbami. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života. Tvaroval a formoval ho majster život svojimi skúškami, radosťami, ale aj starosťami. Október je mesiac úcty k starším. Je to mesiac, kedy nielen staršia generácia vníma vlastný vek a obhliada sa v spomienkach do zapísaných stránok knihy života, ale aj mladšia generácia si väčšmi uvedomuje pevné miesto, ktoré v ich živote zaslúžene patrí starým rodičom. Úcta k človeku je veľmi dôležitá a nielen v tomto mesiaci. Je prejavom slušnosti človeka a mala by byť súčasťou každého z nás. Mesiac úcty k starším sme si každoročne ako prejav vďaky a úcty pripomenuli slávnostným programom v jedálni nášho zariadenia. O kultúrny program sa tento rok postarali naši obyvatelia v podobe piesní a hovoreného slova. Pri tejto príležitosti sme privítali v Patria – DD primátora Mesta Galanta Petra Pašku a vedúcu referátu sociálnych služieb Mestského úradu v Galante Mgr. Adrianu Molnáriovú. Po kultúrnom programe podujatie pokračovalo občerstvením a posedením, ktoré seniori využili aj na spoločné rozhovory . Život našim seniorom v ten deň spríjemnili aj detičky z Materskej školy- Óvoda z Galanty zo sídliska Sever, ktoré naši obyvatelia vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu privítali v átriu zariadenia. Za pomoci pani učiteliek recitovali básničky, zaspievali a našich seniorov obdarovali aj vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Za príjemné a dojímavé chvíle sa chceme touto cestou ešte raz veľmi pekne poďakovať.