Fašiangy 2020

Publikované: 24.3.2020

„Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...“ je jedna z najznámejších a najrozšírenejších fašiangových pesničiek na Slovensku. Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Počas fašiangov prevláda zábava, hodovanie, organizujú sa plesy a pod. Je to čas veselosti, hudby a tanca a preto aj v našom zariadení dňa 12. februára sa uskutočnila tradičná fašiangová zábava. Pri tejto príležitosti do nášho zariadenia zavítali deti zo Základnej školy Zoltána Kodálya s VJM v Galante s pestrým kultúrnym programom. Do programu sa aktívne zapojili aj klienti nášho zariadenia a zaspievali hymnu dôchodcov. Priestory jedálne sa následne premenili na tanečný parket a do tanca nám znela živá hudba v podaní hudobníka Lajosa Marona. Na stoloch nechýbali tradičné fašiangové šišky a iné dobroty, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou slávností a posedení v tomto období. Vynikajúca atmosféra pohltila aj tých, ktorí sa nezapojili do tanca iba zaujali úlohu tichých pozorovateľov. Fašiangová zábava bola príjemným spestrením každodenného života seniorov žijúcich v našom zariadení a zároveň zavŕšením radovánok pred vstupom do pôstneho obdobia.