Adventný koncert speváckeho zboru Cantate Deo

Publikované: 20.12.2019

Pred zapálením tretej adventnej sviečky sa v sobotu dňa 14. decembra uskutočnil v Patria – DD tradičný vianočný koncert speváckeho zboru z Galanty – Hodov Cantate Deo. Koncert otvorila svojim príhovorom riaditeľka zariadenia pre seniorov Anita Tušková, ktorá privítala prítomných hostí, ako aj všetkých našich obyvateľov a prítomných pracovníkov zariadenia. Spomenula podstatu týchto najkrajších kresťanských sviatkov, príchod Pána Ježiša Krista na zem, medzi ľudí. Potom nasledoval slávnostný vianočný koncert, ktorý rozcítil všetkých prítomných a bol skutočným balzamom na dušu. Vianočné piesne a koledy boli aj tentokrát pretkané hovoreným slovom. Po koncerte nasledovalo prekvapenie, o ktoré sa postarali dobrovoľníčky pod vedením Nikoly Törökovej a Enikő Dej Mészáros. Vďaka ich myšlienke, ktorú realizovali prostredníctvom projektu pod názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ boli naši klienti obdarovaní balíčkami. Do odovzdávania darčekov sa zapojili nielen zamestnanci nášho zariadenia ale aj členovia speváckeho zboru. Počas rozdávania darčekov sa jedáleň naplnila láskou a dojatím na obidvoch stranách. Dobrovoľníci obdarovali nielen mobilných obyvateľov, ale navštívili aj našich ťažko mobilných a imobilných prijímateľov sociálnych služieb v ich obytných jednotkách. Aj touto cestou ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí naplnili krabice vecnými darmi a následne srdcia našich klientov láskou a nádejou v tomto krásnom predvianočnom období. Prajeme im požehnané Vianoce.