V deň nástupu si občan prinesie so sebou:

  • osobné doklady (platný občiansky preukaz)
  • preukaz poistenca
  • výsledky kultivačných vyšetrení (z hrdla, rekta) a popis RTG snímku (nie starší ako 2 mesiace)
  • v prípade záujmu o zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom praktického lekára, ktorý ambuluje priamo v našom zariadení aj zdravotnú dokumentáciu, vrátane potvrdenia o odhlásení od svojho predchádzajúceho praktického lekára pre dospelých
  • ošatenie, spodné prádlo v dostatočnom množstve, hygienické potreby