Stiahnuť súbor:detail
Číslo oznamu: 5/2021
Zverejnené dňa: 03.05.2021
Predmet oznamu: Oznam o podmienkach návštevy s účinnosťou od 19.04.2021 - aktualizovaný 03.05.2021 - NÁVŠTEVNÝ PORIADOK
Oznam: Oznamujeme rodinným príslušníkom našich klientov, že s účinnosťou od 19.04.2021 pristupujeme k čiastočnému uvoľneniu opatrení v súvislosti s prijímaním návštev za podmienok uvedených v prílohe tohto oznamu.