• Svetový deň hudby

  Dňa: 1.10.2018

  "Hudba patrí odjakživa k podstate života, patrí k tomu, čo robí človeka ľudským. Bola a je spoločníčkou ľudí. Najprv išlo o hudbu prírodného rozmeru, ale neskôr sa zmenila na kultúru. Čaro hudby nepozná hranice. Napĺňa nás..."

 • Jesenná vychádzka 2018

  Dňa: 13.9.2018

  "Po dlhom lete a výnimočných horúčavách prišla jeseň a s ňou aj začiatok školského roka. Nástupom detí a mládeže do škôl sa stala už tradíciou, že v spolupráci so strednými školami na území mesta Galanta organizujeme..."

 • Športový deň 2018

  Dňa: 11.9.2018

  "Dňa 11. septembra 2018 sa uskutočnilo v našom zariadení tradičné podujatie pod názvom „Športový deň 2018“. Zúčastniť sa ho mohli všetci obyvatelia zariadenia, ktorí si chceli po horúcom lete „zašportovať“. Od rána..."

 • Pani Mária Popluhárová oslávila svoje 104. narodeniny

  Dňa: 5.9.2018

  " Dňa 5. septembra 2018 sa najstaršia klientka nášho zariadenia pre seniorov pani Mária Popluhárová dožila úctyhodných 104 rokov. K jej krásnemu životnému jubileu jej prišli zablahoželať predstavitelia mesta Galanta, Mestského..."

 • Deň otvorených dverí v DSS pre deti a dospelých v Jahodnej 2018

  Dňa: 15.8.2018

  "Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej aj v tomto roku pozval našich klientov na ich tradičné augustové podujatie „Deň otvorených dverí“. Súčasťou bohatého programu bola výstava exotických plazov a tvorivé..."

 • VII. ročník súťaže vo varení gulášu

  Dňa: 20.6.2018

  "V júni sme opäť organizovali tradičnú súťaž vo varení gulášu. V rámci 7. ročníka tejto súťaže gastronomického umenia vo varení sa predviedli päťčlenné družstvá z DSS pre deti a dospelých Galanta na ul. Krásna, DSS pre..."

 • Májová vychádzka

  Dňa: 17.5.2018

  "Po výnimočne teplom apríli nám máj priniesol mierne ochladenie. Napriek zmene počasia v spolupráci s Gymnáziom Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským v Galante sme opäť zorganizovali vychádzku do mesta s imobilnými a..."

 • Vychádzka do mesta

  Dňa: 18.4.2018

  "Po dlhých zimných mesiacoch a po veľkonočných sviatkoch začiatkom apríla konečne k nám zavítala jar. V spolupráci s Gymnáziom Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským v Galante sme hneď s prvými jarnými lúčmi..."