• Pani Mária Popluhárová oslávila svoje 104. narodeniny

  Dňa: 5.9.2018

  " Dňa 5. septembra 2018 sa najstaršia klientka nášho zariadenia pre seniorov pani Mária Popluhárová dožila úctyhodných 104 rokov. K jej krásnemu životnému jubileu jej prišli zablahoželať predstavitelia mesta Galanta, Mestského..."

 • Deň otvorených dverí v DSS pre deti a dospelých v Jahodnej 2018

  Dňa: 15.8.2018

  "Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej aj v tomto roku pozval našich klientov na ich tradičné augustové podujatie „Deň otvorených dverí“. Súčasťou bohatého programu bola výstava exotických plazov a tvorivé..."

 • VII. ročník súťaže vo varení gulášu

  Dňa: 20.6.2018

  "V júni sme opäť organizovali tradičnú súťaž vo varení gulášu. V rámci 7. ročníka tejto súťaže gastronomického umenia vo varení sa predviedli päťčlenné družstvá z DSS pre deti a dospelých Galanta na ul. Krásna, DSS pre..."

 • Májová vychádzka

  Dňa: 17.5.2018

  "Po výnimočne teplom apríli nám máj priniesol mierne ochladenie. Napriek zmene počasia v spolupráci s Gymnáziom Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským v Galante sme opäť zorganizovali vychádzku do mesta s imobilnými a..."

 • Vychádzka do mesta

  Dňa: 18.4.2018

  "Po dlhých zimných mesiacoch a po veľkonočných sviatkoch začiatkom apríla konečne k nám zavítala jar. V spolupráci s Gymnáziom Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským v Galante sme hneď s prvými jarnými lúčmi..."

 • Koncert vo Vlastivednom múzeu v Galante

  Dňa: 17.4.2018

  "Dňa 17. apríla 2018 vo večerných hodinách navštívili obyvatelia nášho zariadenia pre seniorov koncert, ktorý bol realizovaný v priestoroch Vlastivedného múzea v Galante. Spomínané podujatie bolo spoločným koncertom žiakov a..."

 • Veľká noc v Patria - DD v Galante

  Dňa: 27.3.2018

  "Obdobie Veľkej noci je pre kresťanov najvýznamnejším a najdôležitejším sviatkom cirkevného roku. Veľká noc sa slávi prvú nedeľu po prvom splne mesiaca po jarnej rovnodennosti. Kresťanstvo v tomto sviatku spojilo pôvodné pohanské..."

 • Beseda so spisovateľmi

  Dňa: 22.3.2018

  "V dnešnom modernom, no zároveň uponáhľanom svete plnom počítačov, mobilov, tabletov a iných technických zázrakov akosi pomaly začíname zabúdať, ako krásne vonia nová kniha. Naše zariadenie pravidelne organizuje v rámci mesiaca..."