• Svetový deň mozgu

  Dňa: 7.3.2019

  "„Týždeň mozgu“ sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov. Slovensko sa tento rok zapojilo do kampane už..."

 • Fašiangy 2019

  Dňa: 20.2.2019

  "Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame Fašiangy. Je to obdobie mnohých ľudových zvykov a bohatých tradícií. Podľa trvania fašiangového obdobia v tomto roku hovoríme o tzv. dlhých Fašiangoch. V posledných..."

 • Prednáška na tému

  Dňa: 7.2.2019

  "V mesiaci február navštívila naše zariadenie Patria - DD v Galante technička požiarnej ochrany Mária Strapáčová. Na podnet nášho zariadenia si pre našich klientov pripravila prednášku o ochrane pred požiarmi. Klientov oboznámila..."

 • Vystúpenie detí zo ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača

  Dňa: 6.2.2019

  "Po tichom januári patrila prvá februárová streda v Patria – DD v Galante žiakom ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača. Na podnet Galantskej knižnice prišli do nášho zariadenia s veselým hudobno-literárnym programom. Pod vedením..."