Číslo Zverejnené dňa Zmluvný partner Suma Predmet Prezrieť
19/2022 18.05.2022 Nadácia Henkel Slovensko 370 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku detail
18/2022 17.05.2022 KG Veľká Mača s.r.o. 32336 Rámcová dohoda na dodanie zeleniny, ovocia a orechov detail
17/2022 10.05.2022 ÚPSVaR Galanta 0 Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí FP na podporu zamestnávania ( 10/2022 ) detail
15/2022 04.04.2022 AH&MH s.r.o. 33750 Dodatok k Rámcovej zmluve - mäsové výrobky detail
16/2022 04.04.2022 AH&MH s.r.o. 27894 Dodatok k Rámcovej zmluve - hovädzie a bravčové mäso detail
14/2022 31.03.2022 AG FOODS SK s.r.o. 17933 Rámcová dohoda na dodanie rôznych potravinových výrobkov a sušeného tovaru detail
13/2022 24.03.2022 Otis Výťahy, s.r.o. 2152 Dodatok k zmluve N0355 - Servis zdvíhacích zariadení - výťahov z 01.02.2009 detail
12/2022 21.03.2022 DEÁK FOOD s.r.o. 0 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve detail
11/2022 09.03.2022 ÚPSVaR Galanta 0 Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne detail
10/2022 01.03.2022 ÚPSVaR Galanta 0 Dohoda o poskytnutí FP na podporu zamestnávania detail
9/2022 28.02.2022 Ekoheat s.r.o. 0 Zmluva na odber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu detail
7/2022 15.02.2022 Bohuš Šesták s.r.o. 0 Dodatok č. 1 detail
8/2022 15.02.2022 Mária Strapáčová 100 Dodatok č. 2 - k zmluve o poskytovaní služieb BOZP, PZS a PO detail
6/2022 01.02.2022 Lindström, s.r.o. 360 Zmluvný prenájom rohoží detail
5/2022 31.01.2022 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 14578 Dodatok č. 1 k zmluve - Mlieko a mliečne výrobky detail
3/2021 02.01.2022 Polystar s.r.o. 0 zber a preprava odpadov za účelom ich zneškodnenia alebo zhodnotenia s Povinnosťami Odosielateľa detail
4/2022 02.01.2022 Polystar s.r.o. 0 Zmluva o vyhotovení Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním a o vedení Evidencie pre pôvodcov odpadov detail
1/2022 01.01.2022 Penam Slovakia, a.s. 18631 Rámcová dohoda na dodanie pekárskeho tovaru a pečiva detail
2/2022 01.01.2022 Mabonex Slovakia, spol.s.r.o. 5166 Rámcová dohoda na dodanie živočíšnych produktov a súvisiacich produktov - vajéc. detail