Číslo Zverejnené dňa Zmluvný partner Suma Predmet Prezrieť
3/2021 02.01.2022 Polystar s.r.o. 0 zber a preprava odpadov za účelom ich zneškodnenia alebo zhodnotenia s Povinnosťami Odosielateľa detail
4/2022 02.01.2022 Polystar s.r.o. 0 Zmluva o vyhotovení Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním a o vedení Evidencie pre pôvodcov odpadov detail
1/2022 01.01.2022 Penam Slovakia, a.s. 18631 Rámcová dohoda na dodanie pekárskeho tovaru a pečiva detail
2/2022 01.01.2022 Mabonex Slovakia, spol.s.r.o. 5166 Rámcová dohoda na dodanie živočíšnych produktov a súvisiacich produktov - vajéc. detail