Číslo Zverejnené dňa Zmluvný partner Suma Predmet Prezrieť
15/2018 17.12.2018 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 0 Zmluva o praktickej výučbe detail
14/2018 05.12.2018 Galantaterm spol. s r.o. 0 Cenová dohoda na r. 2019 - mesačná platba za dodávku tepla a TÚV detail
13/2018 03.12.2018 SATRO s.r.o. 0 Poskytovanie elektronických komunikačných služieb detail
12/2018 24.10.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Galante 0 Dohoda o aplikácii § 10 zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi do praxe detail
11/2018 18.09.2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb 0 Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania žiakov detail
10/2018 06.08.2018 Trend Hygiena, s.r.o. 0 Čistiace prostriedky a potreby detail
9/2018 17.07.2018 IReSoft, s.r.o. 0 Spolupráca pri ochrane osobných údajov detail
8/2018 13.07.2018 NITRAZDROJ, a.s. 0 Mliečne výrobky detail
7/2018 04.07.2018 Implementačná agentúra MPSVaR SR 0 Dodatok 01 k zmluve o spolupráci v rámci národného projektu PVSSKIKU (3/2017) detail
6/2018 21.03.2018 Mgr. Veronika Reháková, PhD. 0 Poskytovanie služieb - supervízie detail
5/2018 20.03.2018 SOMI Systems a.s. 0 Vypracovanie dokladov - GDPR detail
4/2018 08.03.2018 Veltrade s.r.o. 0 Zelenina, ovocie a orechy detail
3/2018 16.02.2018 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 0 Nápojový automat detail
2/2018 26.01.2018 Penam Slovakia, a.s. 0 Pekársky tovar a pečivo detail
1/2018 23.01.2018 Nitrazdroj, a.s. 0 Živočíšne produkty - vajcia detail
23/2017 02.01.2018 Mária Strapáčová 0 Dodatok c. 1 - k zmluve o poskytovaní služieb BOZP, PO a PZS detail