Číslo Zverejnené dňa Zmluvný partner Suma Predmet Prezrieť
Zmluva 49/2015 10.12.2015 Galantaterm spol.s.r.o 0 Cenová dohoda na rok 2016 detail
Zmluva 48/2015 26.11.2015 Elpartner spol.s.r.o 0 Zmluva o dielo detail
Zmluva 45/2015 25.11.2015 Kovács Ladislav 0 Rámcová zmluva o dielo detail
Zmluva 44/2015 25.11.2015 Steberg s.r.o 0 Rámcová dohoda - zmluva na dodanie tovaru detail
Zmluva 47/2015 23.11.2015 Home Trade s.r.o 0 Rámcová dohoda - zmluva na dodanie tovaru detail
Zmluva 46/2015 23.11.2015 Maxnetwork s.r.o 0 Rámcová dohoda - zmluva na dodanie tovaru detail
Zmluva 43/2015 16.10.2015 Mestský úrad Galanta 0 Rámcová zmluva o nájme dopravného prostriedku detail
Zmluva 42/2015 05.10.2015 Stredná odb. škola obchodu a služieb 0 Dohoda o zabezp. praktického vyučovania žiakov detail
Zmluva 41/2015 24.09.2015 PhDr. Andrea Vasilescu 0 Dohoda o vykonaní práce detail
Zmluva 40/2015 23.09.2015 Súkromná stredná škola 0 Dohoda o zabezpečení prakt. vyučovania žiakov detail
Zmluva 38/2015 21.09.2015 Mária Strapáčová 0 Zmluva o poskytovaní služieb BOZP, PZS a PO detail
Zmluva 37/2015 21.09.2015 Strdená odb. škola obchodu a služieb 0 Zmluva o poskyt. praktického vyučovania detail
Zmluva 39/2015 14.09.2015 Stredná odb. škola obchodu a služieb 0 Dohoda o zabezp. praktického vyučovania žiakov detail
Zmluva 36/2015 09.09.2015 Maxnetwork s.r.o 0 Zmluva o nakladaní s osobnými údajmi detail
Zmluva 32/2015 07.09.2015 Stredná odb. škola obchodu a služieb 0 Zmluva o poskyt. praktického vyučovania detail
Zmluva 33/2015 07.09.2015 Stredná odb. škola obchodu a služieb 0 Zmluva o poskyt. praktickeho vyučovania detail
Zmluva 34/2015 07.09.2015 Stredná odb. škola obchodu a služieb 0 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania detail
Zmluva 35/2015 07.09.2015 Stredná odb. škola obchodu a služieb 0 Zmluva o poskyt. praktického vyučovania detail
Zmluva 31/2015 02.09.2015 Stredná odb. škola obchodu a služieb 0 Zmluva o poskyt. praktického vyučovania detail
Zmluva 30/2015 30.07.2015 IVeS org. pre inform. verejnej správy 0 Zmluva o dielo č. R- 64/2015 detail
Zmluva 16/2015 17.07.2015 Deák spol.s.r.o 0 Zmluva na dodanie tovaru - rámcová dohoda - sprasované ryby detail
Zmluva 29/2015 12.06.2015 Slovak Telekom a.s 0 Zmluva o poskyt. verejných služieb - balík služieb detail
Zmluva 28/2015 12.06.2015 Slovak Telekom a.s 0 Dodatok k zmluve o poskyt. verejných služieb - balík služieb detail
Zmluva 27/2015 29.05.2015 BYSPRAV spol.s.r.o 0 Zmluva o prevode správy majetku detail
Zmluva 26/2015 29.05.2015 ZŠ G. Dusíka Galanta 0 Darovacia zmluva detail
Zmluva 25/2015 22.05.2015 PhDr. Andrea Vasilescu 0 Dohoda o vykonaní práce detail
Zmluva 23/2015 21.05.2015 Ing. Benčat Stanislav - LQZ, 0 Zmluva o dielo č. 0704/2015 - BA detail
Zmluva 24/2015 12.05.2015 Krisztian Molnár - Molnár Video 0 Zmluva o spoluopráci detail
Zmluva č. 22/2015 09.04.2015 Nadácia Pontis 0 Zmluva o poskytnutí grantu č. NM 15 021 detail
Zmluva 20/2015 24.03.2015 VaV Akademy PNR s.r.o 0 Dohoda o zabezp. vykonávania odb. praxe účastníkov kursu č. OK 01/SA/13/03/2015 detail
Zmluva 21/2015 24.03.2015 Bohuš Šesták s.r.o 0 Zmluva na dodanie tovaru - spracované, konzervované ovocie, džemy detail
Zmluva 19/2015 17.03.2015 Bohuš Šesták s.r.o 0 zmluva na dodanie tovaru - rámcová dohoda - nápoje detail
Zmluva 18/2015 17.03.2015 Bohuš Šesták s.r.o 0 Zmluva na dodanie tovaru - rámcová dohoda - rôzne potravinárské výrobky detail
Zmluva 17/2016 17.03.2015 Bohuš Šesták s.r.o 0 Zmluva na dodanie tovaru - rámcová dohoda - mlieko a mliečné výrobky detail
Zmluva 15/2015 17.03.2015 Deák spol.s.r.o 0 Zmluva na dodanie tovaru - rámcová dohoda - Mrazené hydinové mäso detail
Zmluva 14/2015 17.03.2015 Deák spol.s.r.o 0 Zmluva o dodanie tovaru - rámcová dohoda zelenina, ovocie a súvisiace výrobky detail
Zmluva 13/2015 17.03.2015 AH&MH s.r.o 0 Zmluva o dodanie tovaru - rámcová dohoda - živočíšné výrobky, mäso a mäsové výrobky detail
Zmluva 12/2015 17.03.2015 Zilizi Imrich 0 Rámcová dohoda - zmluva na dodanie tovaru - cukrárské výrobky detail
Zmluva 16/2015 17.03.2015 Deák spol.s.r.o 0 Rámcová dohoda - zmluva na dodanie tovaru - spracované ryby detail
Zmluva 11/2015 13.03.2015 BM WORK AGENCY s.r.o 0 Zmluva o spolupráci pri prakt. výuke o odb. stáži - praxi detail
Zmluva 10/2015 12.03.2015 Nitrazdroj a.s 0 Zmluva o dodanie tovaru - živé zvieratá a živočíšné produkty detail
Zmluva 6/2015 12.03.2015 Bohuš Šesták s.r.o 0 Zmluva na dodanie tovaru - Mlynské výrobky, škrobové výrobky a škrob detail
Zmluva 5/2015 12.03.2015 Šesták Bohuš s.r.o 0 Rámcová dohoda -zmluva na dodanie tovaru - plodiny detail
Zmluva 9/2015 12.03.2015 AH&MH s.r.o 0 Zmluva o dodanie tovaru - mäso detail
Zmluva 8/2015 12.03.2015 Penam Slovakia a.s 0 Zmluva o dodanie tovaru - pekárské výrobky detail
Zmluva 7/2015 12.03.2015 Bohuš Šesták s.r.o 0 Zmluva o dodanie tovaru - Živočišné alebo rastlinné oleje ,tuky detail
Zmluva 4/2015 10.02.2015 VaV Akademy PLUS s.r.o 0 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania odb. praxe účastníkov kurzu č. OK SA 21 6/2 2015 detail
Zmluva 2/2015 15.01.2015 REFAM 0 Mandátna zmluva detail
Zmluva darov.3/2015 15.01.2015 MH Global s.r.o 0 Darovacia zmluva detail
Zmluva 1/2015 02.01.2015 IRE SOFT s.r.o 0 Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve zo dňa 24.10.2012 detail