Vystúpenie detí z Materskej školy zo Sídliska Sever v Galante

Publikované: 5.11.2018

Dňa 10. októbra 2018 sme privítali v našom zariadení v rámci Mesiaca úcty k starším deti z Materskej školy Sever – Óvoda v Galante. Klubovňa bola plná našich klientov, ktorí netrpezlivo očakávali detičky. O dobrú náladu našich obyvateľov sa postarali pestrými ľudovými piesňami s klavírnym doprovodom, básničkami a tancom. V závere programu deti a seniori už spievali spolu a len sa tak šíril spev celou klubovňou a chodbou. Dobrú náladu, radosť i úsmev sme mohli badať na tvárach našich klientov. Deti aj panie učiteľky priniesli jesenné slniečko do nášho zariadenia, peknými slovami pohladkali duše našim seniorom a my sme ich obdarili potleskom a sladkou odmenou.