Prednáška na tému:

Publikované: 10.10.2018

V rámci podujatí mesiaca október dňa 4. 10. 2018 naše zariadenie Patria - DD v Galante navštívili pracovníčky z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante. Pracovníčky si pre našich klientov pripravili prednášku o pohybovej aktivite seniorov formou prezentácie. Klienti si vypočuli dobré rady ako zlepšovať pohybový aparát, ako redukovať hmotnosť, ale aj formovať a zvyšovať pohybovú výkonnosť. Našim obyvateľom boli rozdané aj informačné letáky o osteoporóze a rizikách pádov seniorov. Po ukončení prednášky viedli zamestnankyne s klientmi živú diskusiu ohľadom zdravotných ťažkostí, ktoré ich trápia. Zároveň mali možnosť si dať odmerať krvný tlak – ktorú naši klienti veľmi radi využili. Seniori zariadenia boli nadšení z užitočných rád, ktoré sa dozvedeli práve vďaka tejto prednáške. Pracovníčkam úradu verejného zdravotníctva aj touto cestou veľmi pekne ďakujeme za spríjemnenie dňa našim obyvateľom a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.