Október mesiac úcty k starším

Publikované: 6.11.2018

Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá je ako paleta plná pestrých farieb. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života. Tvaroval a formoval ho majster život svojimi skúškami, radosťami, ale aj starosťami. Jeseň je naozaj krásna a v mesiaci október nám pripomína jednu z najvzácnejších cností. Je ňou úcta k starším. Prejavujme im úctu, pretože nám majú čo dať. Pri tejto príležitosti nás navštívili študenti z Gymnázia Z. Kodálya s VJM so svojim kultúrnym programom. Po príhovoroch v duchu úcty k starším nasledovalo udeľovanie ceny vďaky Patria – DD v Galante našim najaktívnejším obyvateľom. Po odovzdaní cien sa začala zábava s tanečnou hudbou v podaní Lajosa Marona, ku ktorej sa samozrejme s nadšením pridali aj naši obyvatelia.