Medzinárodný deň žien

Publikované: 26.3.2019

Marec je známy ako mesiac knihy. Na jeho začiatok sa však tešia aj ženy, veď je spojený s oslavou Medzinárodného dňa žien. Deň žien sme v Patria – DD v Galante oslávili dňa 13. marca 2019. Zišli sme sa v jedálni zariadenia, aby sme si pripomenuli deň, na ktorý by sme nikdy nemali zabúdať. Je to sviatok žien - nositeliek života. Obyvateľkám nášho zariadenia pripravili pestrý kultúrny program plný krásnych melódií pedagógovia a žiaci Základnej umeleckej školy J. Haydna v Galante. Po bohatom programe naše obyvateľky na znak úcty boli odmenené kvetmi a malými darčekmi. Nechýbalo ani sladké občerstvenie v podobe zákuskov, kávy a čaju. Všetkým ženám prajeme, aby z úst ich najmilších počuli len milé slová, aby ich oči nepoznali slzy a aby ich dlane rozdávali teplo a lásku.