Hudobné soirée 2018

Publikované: 6.11.2018

Jesenné mesiace sú pravidelne časom vrcholenia aktivít v oblasti hudobnej kultúry. Aj do nášho zariadenia po roku opäť priniesli živú hudbu hostia zo Základnej umeleckej školy Josepha Haydna v Galante vo forme podujatia „hudobné soirée“, ktorého témou bol život a dielo nemeckého skladateľa, velikána viedenského klasicizmu Ludwiga van Beethovena. Z prednášky Ladislava Maťašovského, riaditeľa umeleckej školy sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí o živote a tvorbe Ludwiga van Beethovena. Dôraz celého rozprávania bol kladený na skladateľov vzťah k rodine Brunswickovcov a ich rodinnému sídlu v Dolnej Krupej, ktoré Beethoven niekoľkokrát počas svojho života navštívil. Hovorené slovo bolo sprevádzané ukážkami Beethovenovej klavírnej tvorby v podaní Štefana Ternóczkeho a jeho manželky Denisy Ternóczkej. Beethovenove melodické diela očarili publikum – klientov nášho zariadenie pre seniorov. Hudobné soirée sa uskutočnilo druhý krát v zariadení Patria – Domov dôchodcov a opäť malo neopakovateľnú atmosféru. Aj touto cestou ďakujeme našim hosťom za príjemné popoludnie a už teraz sa tešíme na najbližšie stretnutie podobného charakteru.