Advent a Vianoce 2018

Publikované: 21.1.2019

Vianoce sú jedným z najkrajších a najradostnejších sviatkov roka. Adventné a vianočné obdobie každým rokom prinesie svoje čaro aj do nášho zariadenia. V dňoch 22. a 23. novembra klienti nášho zariadenia piekli a zdobili medovníčky, ktorými bol následne ozdobený vianočný stromček vo vstupnej hale zariadenia. Šíriaca sa vôňa perníkov každému našepkávala, že vianočné sviatky nám už klopú na dvere. Dňa 6. decembra sme si pripomenuli sviatok sv. Mikuláša mýrskeho biskupa, ktorý s láskou pomáhal ľuďom v núdzi. K našim klientom bol v tomto roku Mikuláš veľmi štedrý. Okrem „domácich“ darčekov si naši obyvatelia vďaka sponzorom odniesli bohaté balíčky plné kozmetiky, ovocia a sladkostí. O tri dni neskôr, v sobotu popoludní do nášho zariadenia zavítal pravý Mikuláš so svojimi pomocníkmi vďaka dlhoročnej spolupráci s OZ Templars Slovakia. Prišli potešiť našich klientov dobrou náladou a sladkosťami. Od začiatku adventného obdobia bol realizovaný predaj ručne vyrobených vianočných predmetov pre našich obyvateľov a návštevníkov, vďaka iniciatívy sociálnych pracovníčok a OZ Klub seniorov Patria. V predvianočnom období nebola núdza ani o kultúrne podujatia. Dňa 11. decembra na podnet Galantskej knižnice sa uskutočnilo v priestoroch nášho zariadenia stretnutie troch generácií pod názvom „Karácsonyi ringató“. 13. decembra k nám zavítali študenti zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Galante a obdarovali našich klientov čerstvo napečenými perníčkami. Nezabudli na nás ani škôlkari. 14. decembra k nám prišli detičky so svojimi učiteľkami z Materskej školy - Óvoda Sever v Galante s milým vianočným programom a darčekom – nádherným perníkovým domčekom. Na druhý deň 15. decembra potešil našich klientov pekným vianočným pásmom spevácky zbor z Galanty – Hodov Cantate Deo. Žiaci zo Základnej školy Zoltána Kodálya s VJM v Galante po vystúpení citarového súboru strávili jedno príjemné predpoludnie s našimi obyvateľmi a rozprávali sa o vianočných zvykoch a obyčajoch. Vyvrcholením kultúrno-spoločenských podujatí bolo tradičné vianočné posedenie obyvateľov Patria – DD v Galante v rámci ktorého sa nám predstavili so svojim vianočným hudobným programom pedagógovia a žiaci ZUŠ J. Haydna v Galante. Na Štedrý večer sa Don Jozef Gibala pomodlil v jedálni zariadenia spolu s našimi obyvateľmi. Modlitby zneli ako poďakovanie za míňajúci sa rok a zároveň ako prosba o zdravie a spokojnosť do budúcnosti. Vianoce v Patria - DD v Galante boli opäť tými najkrajšími sviatkami roka.