Športový deň 2018

Publikované: 26.9.2018

Dňa 11. septembra 2018 sa uskutočnilo v našom zariadení tradičné podujatie pod názvom „Športový deň 2018“. Zúčastniť sa ho mohli všetci obyvatelia zariadenia, ktorí si chceli po horúcom lete „zašportovať“. Od rána vládla výborná nálada, hrala hudba a v jedálni sa už zhromažďovali súťažiaci. Podujatie slávnostne otvorila riaditeľka zariadenia. Vedúca sociálneho úseku oboznámila súťažiacich s organizačno-technickým zabezpečením súťaže. Súťažilo sa v tradičných i nových disciplínach: 1. Kužele 2. Slalom 3. Strela na bránku 4. Hod na cieľ 5. Hod do koša Do súťaže sa prihlásilo 40 obyvateľov, z ktorých 34 aj absolvovalo všetky disciplíny. Klienti – súťažiaci brali súťaž veľmi vážne a vynaložili všetky svoje sily na to, aby dosiahli čo najlepší výsledok. Medzi disciplínami sa súťažiaci mali možnosť osviežiť nealkoholickými nápojmi, sladkým a slaným pečivom. Výsledky – dosiahnuté body z jednotlivých disciplín sumarizovala a vyhodnotila trojčlenná porota a boli vyhlásené ešte pred obedom. Na prvom mieste sa umiestnila p. H. Páldiová, druhá skončila p. T. Benkovičová a na treťom mieste skončil p. I. Csicsai. Najlepší súťažiaci boli odmenení diplomom, medailou a darčekovým balíčkom. Všetci ostatní súťažiaci si odniesli diplomom za účasť a sladkú odmenu. Po vyhodnotení výsledkov súťažiaci síce mierne unavení, ale s dobrou náladou čakali na chutný obed.