Číslo Zverejnené dňa Predmet Oznam Prezrieť
26/2023 13.12.2023 Inzerát Voľné prac. miesto upratovačka     detail
25/2023 20.11.2023 Oznámenie Výsledok VK     detail
24/2023 24.10.2023 Inzerát Účtovník Voľné pracovné miesto ,,Účtovník"     detail
20/2023 17.10.2023 Výberové konanie Výberové konanie ,, Vedúci stravovacieho úseku"     detail
21/2023 17.10.2023 Voľné pracovné miesto Voľné pracovné miesto Kuchár     detail
23/2023 17.10.2023 Voľné pracovné miesto Voľné pracovné miesto Opatrovateľka v zariadení     detail
19/2023 21.09.2023 Voľné pracovné miesto Zdravotná sestra- voľné pracovné miesto     detail
18/2023 31.07.2023 Návštevný poriadok platný od 01.08.2023     detail
17/2023 20.07.2023 Voľné pracovné miesto Voľné pracovné miesto ,,Referent prevádzky"     detail
16/2023 15.07.2023 Výročná správa za r. 2022     detail
15/2023 11.07.2023 Výberové konanie Výberové konanie ,, Vedúci stravovacieho úseku"     detail
14/2023 11.07.2023 Voľné pracovné miesto Zverejnenie výsledku - Výberové konanie ,,vedúci stravovacieho úseku"     detail
13/2023 19.06.2023 Oznam o zákaze návštev Oznamujeme návštevníkom Patria – Domov dôchodcov v Galante, že počnúc dňom 19. 06. 2023 až do 03. 07. 2023 (vrátane) sa v našom zariadení nepovoľujú návštevy v zmysle odporučenia praktickej lekárky zariadenia, MUDr. Klaudii Zsidrovej, v rámci prijatých opatrení proti zamedzeniu šíreniu črevnej virózy.     detail
12/2023 06.06.2023 Výberové konanie -Voľné pracovné miesto Voľné pracovné miesto - vedúci stravovacieho úseku     detail
11/2023 23.05.2023 Voľné pracovné miesto Voľné pracovné miesto vedúci ÚPaVO     detail
10/2023 05.05.2023 jedálny lístok 19.t.     detail
09/2023 28.04.2023 jedálny lístok 18.t.     detail
08/2023 27.04.2023 Voľné pracovné miesto Manažér kvality     detail
7/2023 21.04.2023 Jedálny lístok     detail
04/2023 05.04.2023 Voľné pracovné miesta Fyzioterapeut     detail
05/2023 05.04.2023 Voľné pracovné miesto Zdravotná sestra- voľné pracovné miesto     detail
06/2023 05.04.2023 Voľné pracovné miesto Voľné prac. miesto zdravotnícky asistent     detail
3/2023 16.02.2023 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 V zmysle § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách zverejňujeme priemerné ekonomiky oprávnené náklady za rok 2022     detail
2/2023 20.01.2023 Voľné pracovné miesto Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho Úseku prevádzky a verejného obstarávania     detail