Číslo Zverejnené dňa Predmet Oznam Prezrieť
3/2021 19.04.2021 Oznam o podmienkach návštevy s účinnosťou od 19.04.2021 - aktualizovaný Oznamujeme rodinným príslušníkom našich klientov, že s účinnosťou od 19.04.2021 pristupujeme k čiastočnému uvoľneniu opatrení v súvislosti s prijímaním návštev za podmienok uvedených v prílohe tohto oznamu.     detail
4/2021 16.04.2021 Oznam o postupe preberania osobných vecí a potravín     detail
2/2021 19.03.2021 Veľkonočný oznam     detail
1/2021 02.02.2021 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za r. 2020 V zmysle § 72 ods.20 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách zverejňujeme priemerné ekonomicky oprávnené náklady za r. 2020     detail