Číslo Zverejnené dňa Predmet Oznam Prezrieť
5/2020 24.03.2020 Zostatky starobných dôchodkov Oznamujeme príbuzným klientov, že v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu nebudeme zostatky starobných dôchodkov vyplácať v hotovosti, ale sa pripíšu na depozitný účet klienta. V prípade Vašej požiadavky o ich vyplatenie prosíme zaslať žiadosť s uvedením čísla účtu v tvare IBAN na e mail : oriskova@patriaddgalanta.sk.     detail
4/2020 13.03.2020 Komunikácia s klientmi Oznamujeme rodinným príslušníkom našich klientov, že zariadenie priebežne sleduje informácie, sme v spojení s RUVZ, MZ SR, MPSVaR SR a zaviedli sme odporúčané opatrenia kompetentných orgánov. Zriadili sme telefónnu linku za účelom komunikácie klientov s rodinnými príslušníkmi: 0911 628 189. Volať môžete každý deň od 14.00 do 19.00 hod.     detail
3/2020 13.03.2020 Informácie, platby V zmysle prijatých opatrení Vás žiadame, aby ste svoje záležitosti so zariadením riešili elektronicky - info@patriaddgalanta.sk, príp. telefonicky - 031/7822117 a pri platbách za klientov uprednostnili bezhotovostnú formu - IBAN: SK64 0200 0000 0016 3520 6656 - do poznámky uviesť meno klienta.     detail
2/2020 06.03.2020 Oznámenie o zákaze návštev Oznamujeme Vám, že z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkových ochorení a v súlade s opatreniami prijatými Ústredným krízovým štábom SR sú v zariadení zakázané návštevy až do odvolania     detail
1/2020 21.02.2020 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za r. 2019 štrukturovane V zmysle §72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách zverejňujeme priemerné ekonomicky oprávnené náklady za r. 2019     detail