Číslo Zverejnené dňa Predmet Oznam Prezrieť
11/2018 11.07.2018 Voľné pracovné miesto Patria domov dôchodcov prijme do trvaleho pracovného pomeru kuchárku. Uchádzač musí byť vyučený v odbore, alebo musí mať Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností. Nástup možný ihneď. Info na t.č.: 0317822117 Mgr. Molnosiová     detail
10/2018 06.04.2018 Príloha k výberovému konaniu Súhlas so spracovaním osobných údajov     detail
9/2018 06.04.2018 Oznam o výberovom konaní Výberové konanie na obsadenie miesta odborného garanta nízkoprahového denného centra     detail
8/2018 05.03.2018 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za r. 2017 - štrukturovane V zmysle §72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách zverejňujeme priemerné ekonomicky oprávnené náklady za r. 2017     detail
7/2018 27.02.2018 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za r. 2017 Zverejnenie priemerných ekonomicky oprávnených nákladov za r. 2017     detail
6/2018 23.02.2018 Oznam - zákaz návštev u klientov Oznamujeme Vám, že v zmysle Rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante je z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkových ochorení v okrese Galanta nariadený zákaz návštev v našom zariadení až do odvolania     detail
4/2018 12.02.2018 Oznam o výberovom konaní Výberové konanie na obsadenie miesta odborného garanta nízkoprahového denného centr     detail
5/2018 12.02.2018 Príloha k výberovému konaniu Súhlas so spracovaním osobných údajov     detail
3/2018 05.02.2018 Oznam - návštevy Oznamujeme Vám, že počnúc dňom 5.2.2018 sú návštevy v zariadení opäť povolené.     detail
2/2018 22.01.2018 Zákaz návštev u klientov Oznamujeme návštevníkom Patrie – Domova dôchodcov v Galante, že z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkových ochorení sa s okamžitou platnosťou nie sú povolené návštevy až do odvolania.     detail
1/2018 05.01.2018 Voľné pracovné miesto - od 1.2.2018 obsadené Patria DD v Galante prijme do pracovného pomeru pracovníka na pozíciu účtovník/účtovníčka. Nástup možný ihneď. Informácie na tel.č. 031 782 21 17, alebo osobne v Patria DD     detail