Záujmová činnosť pomáha prijímateľom udržiavať duševnú sviežosť a dobrú fyzickú kondíciu až do vysokého veku. Na základe záľub a svojich schopnosti si z ponuky zariadenia pre seniorov ubytovaní môžu vybrať:

 • krúžkovú činnosť (spev, pečenie, výroba ozdobných a darčekových predmetov)
 • ergoterapiu (ručné práce, maľovanie, atď
 • pracovné aktivity - starostlivosť o kvety, zhradku, zeleň, rybičky, korytnačky, vtáčiky
 • možnosť výpožičiek kníh v spolupráci s Galantskou knižnicou
 • spoločenské hry (karty, šachy a ďalšie)
 • športové aktivity (ranné rozcvičky, športové hry, šípky, a pod.)
 • premietanie filmov a prezentácia fotografií zo života zariadenia

 • V záujme naplnenia predstav o kultúrnych akciách sa obyvatelia spolupodieľajú na ich tvorbe a príprave. V programoch obohacujú a vystupujú deti zo stredných, základných a materských škôl, ale aj profesionálni umelci a hudobníci. Veľkej pozornosti sa tešia kultúrne akcie z príležitosti Fašiangov, Dňa matiek, Veľkej noci, Mesiaca úcty k starším, Mikuláša, Silvestra a pod.

  Nezabudnuteľné čaro vytvárajú:

 • tanečné zábavy
 • slávnostné posedenia s jubilantmi
 • posedenia pri čaji
 • jednodňové zájazdy autobusom
 • kultúrne predstavenia
 • duchovný život - sväté omše