Podujatia

  • Vystúpenie detí zo ZŠ a MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača

    Publikované 21.11.2018

    "Predposledná novembrová streda patrila v Patria – DD v Galante žiakom ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača. Na podnet Galantskej knižnice prišli do nášho zariadenia so zaujímavým kultúrnym programom. V úvode ich vystúpenia sme..."

  • Hudobné popoludnie so súborom Švermovanka

    Publikované 14.11.2018

    "Ako každá streda na jeseň, aj 14. november 2018 patril kultúrno - spoločenskému podujatiu. Do nášho zariadenia zavítali členovia Denného centra na ul. Švermova v Galante. Pod vedením predsedníčky p. Terézie Felsöovej sa našim..."

Viac..