Číslo Zverejnené dňa Zmluvný partner Suma Predmet Prezrieť
Faktura č.701/2017 28.12.2017 Bohuš Šesták s.r.o 577.69 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 702/2017 28.12.2017 Deák spol.s.r.o 338.16 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 703/2017 28.12.2017 Penam Slovakia a.s 413.94 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 704/2017 28.12.2017 AH&MH s.r.o 803.45 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 705/2017 28.12.2017 Nitrazdroj a.s 66 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 699/2017 27.12.2017 Szaly s.r.o 85.2 za dodané služby     detail
Faktura č. 700/2017 27.12.2017 Slovenská legálna metrológia n.o 111.6 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 693/2017 21.12.2017 ALATERE s.r.o 45 za dodané služby     detail
Faktura č. 694/2017 21.12.2017 PeMa - Tech s.r.o 738.34 za dodané služby     detail
Faktura č. 695/2017 21.12.2017 Trend Hygiena s.r.o 603.14 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 696/2017 21.12.2017 AH&MH s.r.o 1197.28 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 697/2017 21.12.2017 Veltrade s.r.o 900.42 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 698/2017 21.12.2017 Bohuš Šesták s.r.o 914.59 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 687/2017 20.12.2017 Deák spol.s.r.o 648.11 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 688/2017 20.12.2017 Nitrazdroj a.s 66 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 689/2017 20.12.2017 Modranský Ján 190 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 690/2017 20.12.2017 OTTO Somogyi KONZORCIUM S-Z-S 140.4 za dodané služby     detail
Faktura č. 691/2017 20.12.2017 Polystar s.r.o 30.6 za dodané služby     detail
Faktura č. 692/2017 20.12.2017 Lekáreň Klokner 261 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 681/2017 19.12.2017 Rapand Jozef - ELDO 250 za dodané služby     detail
Faktura č. 682/2017 19.12.2017 Mária Strapáčová 80 za dodané služby     detail
Faktura č. 683/2017 19.12.2017 Slovnaft a.s 26.24 za dodáné služby     detail
Faktura č. 684/2017 19.12.2017 MOMENT GROUP s.r.o 2419 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 685/2017 19.12.2017 Ladislav Kovács - maliarské a natieračské práce 3768.5 za dodané služby     detail
Faktura č. 686/2017 19.12.2017 Mgr. Veronika Reháková PhD. - supervízorka 121.68 za dodané služby     detail
Faktura č. 667/2017 15.12.2017 AG FOODS SK s.r.o 1331.49 za dodaný tovar     detail
Faktura č.668/2017 15.12.2017 Nitrazdroj a.s 66 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 669/2017 15.12.2017 ALATERE s.r.o 36 za dodané služby     detail
Faktura č. 670/2017 15.12.2017 Veltrade s.r.o 830.64 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 671/2017 15.12.2017 Slovenská pošta a.s 160.54 za dodané služby     detail
Faktura č. 673/2017 15.12.2017 PeMa - Tech s.r.o 4388.34 za dodané služby     detail
Faktura č. 674/2017 15.12.2017 AH&MH s.r.o 525.54 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 675/2017 15.12.2017 Medipharm -služby s.r.o 45.24 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 676/2017 15.12.2017 FOREKO s.r.o 82.34 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 677/2017 15.12.2017 Penam Slovakia a.s 424.11 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 678/2017 15.12.2017 ELDO - Rapand Jozef 1550 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 679/2017 15.12.2017 Trend Hygiena s.r.o 1057.24 za dodany tovar     detail
Faktura č. 680/2017 15.12.2017 Bohuš Šesták s.r.o 10244.47 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 645/2017 13.12.2017 Veltrade s.r.o 632.18 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 646/2017 13.12.2017 Veltrade s.r.o 533.58 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 647/2017 13.12.2017 Slovak Telekom a.s. 52.9 za dodané služby     detail
Faktura č. 648/2017 13.12.2017 Penam Slovakia a.s 442.9 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 649/2017 13.12.2017 Bohuš Šesták s.r.o 1225.81 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 650/2017 13.12.2017 Trend Hygiena s.r.o 283.87 za dodaný tovar     detail
Fakz´tura č. 651/2017 13.12.2017 Ivan Blažo - iBEX 240 za dodané služby     detail
Faktura č. 652/2017 13.12.2017 AH&MH s.r.o 1405.7 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 653/2017 13.12.2017 MAXNETWORK s.r.o 288 za dodané služby     detail
Faktura č. 654/2017 13.12.2017 JETTA CL s.r.o 39.62 za dodané služby     detail
Faktura č. 655/2017 13.12.2017 Akadémia lektorov Slovanska 40 za dodané služby     detail
Faktura č. 656/2017 13.12.2017 Bohuš Šesták s.r.o 143.15 za dodaný tovar     detail