Číslo Zverejnené dňa Zmluvný partner Suma Predmet Prezrieť
Faktura č. 572/2017 10.11.2017 Mária Strapáčová 80 za dodané služby     detail
Faktura č.573/2017 10.11.2017 Bohuš Šesták s.r.o 957.96 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 574/2017 10.11.2017 OTIS Výťahy s.r.o 583.2 za dodané služby     detail
Faktura č. 575/2017 10.11.2017 JETTA CL s.r.o 50.86 za dodané služby     detail
Faktura č. 576/2017 10.11.2017 Bohuš Šesták s.r.o 132.76 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 577/2017 10.11.2017 SPP a.s 242 za dodané služby     detail
Faktura č. 578/2017 10.11.2017 Penam Slovakia s.r.o 547.62 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 579/2017 10.11.2017 Generali Poisťovňa a.s 142.57 za dodané služby     detail
Faktura č. 580/2017 10.11.2017 Home Trade s.r.o 4325.9 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 581/2017 10.11.2017 HOME TRADE s.r.o 707 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 582/2017 10.11.2017 ALATERE s.r.o 45 za dodané služby     detail
Faktura č. 583/2017 10.11.2017 Deák spol.s.r.o 367 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 584/2017 10.11.2017 Galantaterm spol.s.r.o 5055.6 za dodané služby     detail
Faktura č. 585/2017 10.11.2017 Západoslov. vodar. spol. a.s 1000.08 za ddoané služby     detail
Faktura č. 586/2017 10.11.2017 Maxnetwork s.r.o 288 za dodané služby     detail
Faktura č. 587/2017 10.11.2017 Veltrade s.r.o 571.56 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 588/2017 10.11.2017 Veltrade s.r.o 569.58 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 589/2017 10.11.2017 Nitrazdroj a.s 99 za dodaný tovar     detail
Faktura č.590/2017 10.11.2017 Slovak Telekom a.s 63.19 za dodané služby     detail
Faktura č. 591/2017 10.11.2017 JETTA CL s.r.o 1285.01 za dodané služby     detail
Faktura č. 592/2017 10.11.2017 Veltrade s.r.o 748 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 593/2017 10.11.2017 AH&MH spol.s.r.o 1655.39 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 594/2017 10.11.2017 Bohuš Šesták s.r.o 1447 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 595/2017 10.11.2017 Bohuš Šesták s.r.o 363.12 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 565/2017 03.11.2017 Bohuš Šesták s.r.o 1361.85 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 566/2017 03.11.2017 Steberg s.r.o 3075.72 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 567/2017 03.11.2017 Trend Hygiena s.r.o 936.03 za dodaný tovar     detail
Faktura č.568/2017 03.11.2017 Deák spol.s.r.o 453.62 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 569/2017 03.11.2017 Nitrazdroj a.s 66 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 570/2017 03.11.2017 EKODERAT s.r.o 259 za dodané služby     detail
Faktura č. 571/2017 03.11.2017 AH&MH s.r.o 1282.27 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 2010/2017 03.11.2017 Region. vzdel.centrum pri ZMO 30 za dodané služby     detail
Faktura č. 557/2017 27.10.2017 Trend Hygiena s.r.o 286.02 za dodaný tovar     detail
Faktrua č. 558/2017 27.10.2017 Moment Group s.r.o 299 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 559/2017 27.10.2017 Nitrazdroj a.s 99 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 560/2017 27.10.2017 Deák spol. s.r.o. 330.36 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 561/2017 27.10.2017 Penam Slovakia a.s 443.56 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 562/2017 27.10.2017 Bohuš Šesták s.r.o 37.2 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 563/2017 27.10.2017 Veltrade s.r.o 651 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 564/2017 27.10.2017 Veltrade s.r.o 548.28 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 554/2017 20.10.2017 AH&MH s.r.o 794.19 za ddoaný tovar     detail
Faktura č. 555/2017 20.10.2017 Bohuš Šesták s.r.o 117.61 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 556/2017 20.10.2017 Veltrade s.r.o 360.24 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 542/2017 20.10.2017 AH&MH s.r.o 718.76 za dodaný tovar     detail
Faktura č.543/2017 20.10.2017 Penam Slovakia a.s 523.26 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 544/2017 20.10.2017 Slovnaft a.s 57.85 za doané služby     detail
Faktura č. 545/2017 20.10.2017 Gastro Servis 383.2 za dodané služby     detail
Faktura č. 546/2017 20.10.2017 Bohuš Šesták s.r.o 108.58 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 547/2017 20.10.2017 SPP a.s 2221.97 za dodané služby     detail
Faktura č. 548/2017 20.10.2017 Nitrazdroj a.s 66 za dodaný tovar     detail