Číslo Zverejnené dňa Zmluvný partner Suma Predmet Prezrieť
732/2013 31.12.2013 Levické mliekarne a. s. 335 Za dodaný tovar     detail
764/2013 31.12.2013 Deák s. r. o. 498 za dodaný tovar     detail
769/2013 30.12.2013 Levické mliekarne a. s. 167 za dodaný tovar     detail
770/2013 30.12.2013 DEÁK s. r. o. 434 za dodaný tovar     detail
771/2013 30.12.2013 Horváth Alojz 851 za dodaný tovar     detail
772/2013 30.12.2013 Nitrazdroj a. s. 879 za dodaný tovar     detail
773/2013 30.12.2013 Nitrazdroj a. s. 248 za dodaný tovar     detail
774/2013 30.12.2013 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 197 za dodaný tovar     detail
775/2013 30.12.2013 Úrad na ochranu osobných údajov SR 20 správny poplatok za registráciu     detail
757/2013 27.12.2013 Podlcová Ľubica - ĽUBICA 2.28 Za dodaný tovar     detail
758/2013 27.12.2013 RM Gastro - JAZ s. r. o. 752 za dodaný tovar     detail
759/2013 27.12.2013 MAXnetwork s. r. o. 546 za dodaný tovar, služby     detail
760/2013 27.12.2013 Vladimír Marget 2.098 za dodaný tovar, služby     detail
761/2013 27.12.2013 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 29 za dodaný tovar     detail
762/2013 27.12.2013 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 487 za dodaný tovar     detail
763/2013 27.12.2013 TOP OFFICE s. r. o. 1058 za dodaný tovar     detail
765/2013 27.12.2013 Milan Grell REVIT 100 za služby PO a BOZP     detail
766/2013 27.12.2013 Elektrosped a. s. 371 za dodaný tovar     detail
767/2013 27.12.2013 TRANSLERMMO s. r. o. 665 za dodaný tovar     detail
768/2013 27.12.2013 PRO HAND s. r. o. 963 za dodatný tovar     detail
741/2013 20.12.2013 Moment Group s. r. o. 881 za dodaný dovar     detail
742/2013 20.12.2013 Moment Group s. r. o. 300 za dodaný tovar     detail
743/2013 20.12.2013 K + K Kontrukt 1030 za dodaný tovar     detail
744/2013 20.12.2013 JETTA CL s. r. o. 457 za dodaný tovar     detail
745/2013 20.12.2013 Horváth Alojz 679 za dodaný tovar     detail
746/2013 20.12.2013 PENAM a. s. 442 za dodaný tovar     detail
747/2013 20.12.2013 Nitrazdroj a. s. 1212 za dodaný tovar     detail
748/2013 20.12.2013 Slovenská pošta a. s. 150 predplatné     detail
749/2013 20.12.2013 Bohuš Šesták s. r. o. 95 za dodaný tovar     detail
750/2013 20.12.2013 Bohuš Šesták s. r. o. 348 za dodaný tovar     detail
751/2013 20.12.2013 Nitrazdroj a. s. 445 za dodaný tovar     detail
752/2013 20.12.2013 Slovnaft a. s. 58 za PHM     detail
753/2013 20.12.2013 ERAJJ s. r. o. 600 za dodaný tovar     detail
754/2013 20.12.2013 Ľuboš Šťastný GASTRO SERVIS 512 za dodaný tovar     detail
755/2013 20.12.2013 Ľuboš Šťastný GASTRO SERVIS 1421 za dodaný tovar     detail
756/2013 20.12.2013 RM Gastro - Jaz s. r. o. 120 za dodaný tovar, služby     detail
734/2013 18.12.2013 Deák s. r. o. 749 za dodaný tovar     detail
735/2013 18.12.2013 ASTERA s. r. o. 207 za dodaný tovar     detail
736/2013 18.12.2013 T-613 s. r. o. 53 za dodaný tovar     detail
737/2013 18.12.2013 Bohuš Šesták s. r. o. 376 za dodaný tovar     detail
738/2013 18.12.2013 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 201 za dodaný tovar     detail
739/2013 18.12.2013 Trend Hygiena s. r. o. 573 za dodaný tovar     detail
740/2013 18.12.2013 SKLO-PORCELÁN - Edit 765 za dodaný tovar     detail
728/2013 17.12.2013 Sylvia Štrbová - SYGA 886 za dodaný tovar     detail
729/2013 17.12.2013 MLongauer s. r. o. 1.368 Za dodaný tovar     detail
730/2013 17.12.2013 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. 1.498 Za dodaný tovar, služby     detail
731/2013 17.12.2013 MAXnetwork s. r. o 137 Za dodaný tovar, služby     detail
733/2013 17.12.2013 KAMIKO - HYGIENE s. r. o. 427 za dodaný tovar     detail
724/2013 16.12.2013 Slovnaft a. s. 95 za dodaný tovar     detail
725/2013 16.12.2013 UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký 103 za dodaný tovar     detail